Hitri kontakt

Šaleški koronarni klub

Vodnikova cesta 1
SI-3320 Velenje
070 745 835
info@koronarni-klub-velenje.si

Aktualno/objave Klubske aktivnosti, izleti, srečanja, predavanja...

Vabilo na Skupščino Šaleškega koronarnega kluba, 2024

0 Komentarji
285
27 feb 2024

Upravni odbor Šaleškega koronarnega kluba sklicuje 17. skupščino ŠKK, ki bo v petek, 15. marca 2024 ob 10. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje.

ZA SEJO JE PREDLAGAN NASLEDNJI DNEVNI RED:
1. otvoritev
2. potrditev dnevnega reda in izvolitev organov skupščine
3. poročilo predsednika, blagajnika, strokovnega sveta, nadzornega odbora in častnega razsodišča
4. razprava po poročilih in sprejem poročil
5. podelitev naziva častni član ŠKK županu Mestne občine Velenje gospodu Petru Dermolu
6. razrešnica predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika, članov upravnega odbora ŠKK in članov ŠKK v organih ŠKK v mandatnem obdobju 2020-2024
7. volitve predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika, članov upravnega odbora ŠKK in članov ŠKK v organe ŠKK za mandatno obdobje 2024-2028
8. imenovanje predsednika strokovnega sveta ŠKK in članov strokovnega sveta ŠKK
9. program dela v ŠKK za leto 2024 in finančni plan za leto 2024
10. članarina za leto 2025
11. beseda gostom in članom ŠKK

Skupščina je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica članov. Če skupščina ni sklepčna, se lahko zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj deset članov. 

V času odložitve skupščine bomo prisluhnili prijetnim zvokom Mojce in Milana Pogladič in se zahvalili članom  in podpornikom ŠKK.

VLJUDNO VABLJENI!

Velenje, dne  27.2.2024

Šaleški koronarni klub
Erika Berlak, predsednica     

0.0
Zadnja posodobitev: 27 februar 2024 01:04
Sorodne Novice: Vabilo na skupščino Šaleškega koronarnega kluba 2023 VABILO NA PREDNOVOLETNO SREČANJE 15. REDNA SKUPŠČINA ŠALEŠKEGA KORONARNEGA KLUBA Vabilo na skupščino Šaleškega koronarnega kluba Vabljeni na letno skupščino Šaleškega koronarnega kluba Vabilo na Prednovoletno srečanje 2019 Obisk Koronarnega kluba Brežice 12. redna skupščina Šaleškega koronarnega kluba Vabljeni na Skupščino ŠŠK 10. let delovanja Šaleškega koronarnega kluba
Skupščina

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

Se želite vključiti v Šaleški koronarni klub in postati naš član?

Dodatne informacije lahko dobite tudi v času uradnih ur
v prostorih Mestne četrti Desni breg na Kersnikovi cesti 1 v Velenju
in sicer VSAK PRVI PONEDELJEK V MESECU od 8. do 10.ure

  Izpolni pristopno izjavo


Šaleški koronarni klub Velenje
Vodnikova cesta 1
SI-3320 Velenje, Slovenija
031 284 698
MOVelenje
Program dela ŠKK Velenje v letu 2024 delno financira Mestna občina Velenje.

maps