Hitri kontakt

Šaleški koronarni klub

Vodnikova cesta 1
SI-3320 Velenje
070 745 835
info@koronarni-klub-velenje.si

Aktualno/objave Klubske aktivnosti, izleti, srečanja, predavanja...

12. redna skupščina Šaleškega koronarnega kluba

0 Komentarji
991
06 mar 2019

V sredo, 6. marca 2019, je v Vili Bianca v Velenju potekala 12. redna skupščina Šaleškega koronarnega kluba. Udeležilo se jo je 55 članov ŠKK in 5 oseb, ki niso člani ŠKK. Skupščino je vodil g. Ivan Sotošek, član ŠKK.
Skupščina je obravnavala in sprejela poročilo o delu Šaleškega koronarnega kluba v letu 2018, poročilo o delu organov kluba (strokovnega sveta, nadzornega odbora in častnega razsodišča) v letu 2018, pojasnilo k letnim izkazom ŠKK 2018, plan dela in finančni plan ŠKK za leto 2019, spremembe in dopolnitve Statuta Šaleškega koronarnega kluba, izvedla je nadomestne volitve blagajnika ŠKK, razrešila je dve članici Upravnega odbora ŠKK ter potrdila predlog tega odbora z dne 19. februarja 2019, da znaša članarina za leto 2020 15 evrov. Člani ŠKK, stari nad 85 let, so oproščeni plačila članarine.
V uvodnem delu so člani ŠKK poslušali predavanje primarija Apolona Marolta, dr. med., spec. int. med. in predsednika strokovnega sveta z naslovom SRČNI INFART.

Po predavanju dr. Apolona Marolta je po pooblastilu predsednice tajnica ŠKK predlagala v potrditev dnevni red, ki so ga člani ŠKK prejeli z vabilom, in podala predlog liste kandidatov za organe skupščine: delovni predsednik g. Ivan Sotošek, člana delovnega predsedstva ga. Dragica Podkrižnik in g. Martin Podgoršek, zapisnikarica ga. Dragica Gorogranc, overovateljici zapisnika ga. Slavica Cankar in ga. Barbara Tori.

Delovni predsednik skupščine ŠKK je v nadaljevanju pozval k poročanju. Poročila so podali predsednica, blagajničarka, strokovni svet, nadzorni odbor in častno razsodišče, predstavljeni pa so bili še plan dela, finančni plan ŠKK za leto 2019 ter spremembe in dopolnitve Statuta Šaleškega koronarnega kluba.

Vsa poročila organov kluba kot tudi spremembe in dopolnitve Statuta Šaleškega koronarnega kluba so člani ŠKK z večino glasov prisotnih sprejeli.
Zaradi odstopa Polone Lebar z mesta vodje vaditeljic v ŠKK ter zagotovitve nemotenega izvajanja klubskega programa, to je vodene rehabilitacijske vadbe, je potrebno čim prej usposobiti drugo osebo, ki bo za ŠKK opravljala to delo.

Po uradnem delu sta sledila pogostitev in družabno srečanje članov ŠKK.

Dragica Gorogranc

0.0
Zadnja posodobitev: -/-
Sorodne Novice: Vabilo na skupščino Šaleškega koronarnega kluba 2023 15. REDNA SKUPŠČINA ŠALEŠKEGA KORONARNEGA KLUBA Vabilo na skupščino Šaleškega koronarnega kluba 13. redna skupščina ŠKK uspešno izpeljana Vabljeni na letno skupščino Šaleškega koronarnega kluba Obisk Koronarnega kluba Brežice 10. let delovanja Šaleškega koronarnega kluba Odprta prenovljena spletna stran Šaleškega koronarnega kluba
Skupščina

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

Se želite vključiti v Šaleški koronarni klub in postati naš član?

Dodatne informacije lahko dobite tudi v času uradnih ur
v prostorih Mestne četrti Desni breg na Kersnikovi cesti 1 v Velenju (stolpnica ABANKE)
in sicer VSAK PRVI IN TRETJI TOREK V MESECU od 9. do 11.ure

  Izpolni pristopno izjavo


Šaleški koronarni klub Velenje
Vodnikova cesta 1
SI-3320 Velenje, Slovenija
070 745 835
MOVelenje
Program dela ŠKK Velenje v letu 2023 delno financira Mestna občina Velenje.

maps