Hitri kontakt

Šaleški koronarni klub

Vodnikova cesta 1
SI-3320 Velenje
070 745 835
info@koronarni-klub-velenje.si

Dogodki Šaleški koronarni klub Velenje

PLAN DELA ŠKK ZA LETO 2023

VSE  AKTIVNOSTI V LETU 2023  BODO ODVISNE OD COVID-19 IN NAVODIL NIJZ

V letu 2023 načrtujemo naslednje aktivnosti:

1. Še naprej bomo zagotavljali pogoje za redno rehabilitacijsko vadbo, kajti najpomembnejše poslanstvo našega koronarnega kluba je, da omogočimo čim večjemu številu članov redno interno vseživljenjsko rehabilitacijo in vsako leto bomo hodili še naprej tudi na obnovitveno vseživljenjsko rehabilitacijo, letos od 10.9.do 17.9.2023 v Termah Radenci kot do sedaj, ki pomeni najuspešnejšo obliko ohranjanja zdravja in telesnih zmogljivosti srčnih bolnikov.

2. Organizirali bomo izlete, splavarjanje na Koroško, piknike, prednovoletno srečanje in še kaj.

3. S pristojnimi organi so v teku razgovori za izgradnjo srčkove poti.

4. Pri organizaciji vadbe bomo skrbeli za uravnoteženo financiranje s prispevkom vadečih  in  z namenskimi sredstvi iz naslova FIHO. V posameznem kvartalu leta  2023 bo vadeči član za 3 mesečno vadbo za 2x  tedensko vadbo in 2x fitnes aerobno vadbo in pohodom okoli Škalskega jezera  plačal  le minimalno. 

5. Nadaljevali bomo s programom zanimivih predavanj z različnimi specialisti in ohranili in nadaljevali s posveti z našim prim. Apolon Maroltom. Na predavanja bomo vabili člane in tudi druge zainteresirane občane Šaleške doline in na ta način prispevali k prizadevanjem za preprečevanje bolezni srca in ožilja v okolju, kjer delujemo5. Za člane ŠKK in njihove svojce bomo organizirali tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja (TPO z AED)

6. S svojim delom bomo promovirali skrb za zdravo življenje in sodelovali z ostalimi društvi, ki v Šaleški dolini delujejo na področju varovanja zdravja

7. Sodelovali bomo tudi s koronarnimi klubi iz sosednjih občin in cele Slovenije.
Letos bomo v petek, 16.6.2023 imeli v Velenju vseslovensko srečanje koronarnih društev in klubov Slovenije.
Sprejem koronarnih prijateljev bo pri Rdeči dvorani Velenje, kjer se bomo okrepčali in napotili proti Wellness in športni center Galactica in  se odpravili na otvoritev srčkove poti po kateri se bomo odpravili vsi sodelujoči in zatem bodo vsi gostje imeli možnost ogleda naših zanimivosti in znamenitosti v Šaleški dolini.
Ob 14.00 uri se bomo podali v Rdečo dvorano Velenje, kjer bomo imeli uradni pozdrav našega župana g. Petra Dermola, predsednika Zveze koronarnih društev in klubov Slovenije prim. Janeza Polesa in moje malenkosti.
Imeli bomo malico in živo muziko in zatem druženje do 19.00 ure.
Prosim vse člane ŠKK, da se boste pridružili in sodelovali kot gostitelji  v največjem številu in  pokazali nepozabno in gostoljubno srce.

Na vsakega člana bo skupen prispevek 10 eur na osebo, ki ga bomo člani ŠKK pobirali v prostorih uradnih ur v
sredo, 3.5., četrtek, 4.5. in ponedeljek, 8.5.2023 od 9.00 do 11.00 ure. Vsi  boste prejeli potrdila o plačilu in BONE.
Vsa sredstva bomo položili na račun ŠKK na poseben konto.
Vse prijave  bomo zbirali predsedniki društev in klubov Slovenije.

8. Kot člani Zveze koronarnih društev in klubov Slovenije bomo aktivno sodelovali v programih zveze, ter se zavzemali za dvig strokovnosti in za izmenjavo dobrih metod dela v društvih in klubih.

9. Ker izvedba zastavljenih programov zahteva poleg dobre volje in prostovoljnega dela tudi veliko denarja, se bomo še bolj pridno prijavljali na razpise za sofinanciranje društev na področju varovanja zdravja, obenem pa s prijaznimi prošnjami iskali dodatne donacije.

10. Nadaljevali bomo z izdajanjem Biltena ŠKK

Na današnji skupščini bomo pod 6. točko dnevnega reda predstavili informacijo o rednih volitvah v organe ŠKK za mandatno obdobje 2024-2028. V letu 2024 poteče mandat članom organov kluba-mandatno obdobje 2020-2024.
ŠKK bo v drugi polovici leta 2023 razpisal volitve v organe kluba.
Prosimo vse člane, da po javni objavi kandidacijskega postopka na spletni strani ŠKK in na oglasni deski v pisarni ŠKK za redne volitve članov ŠKK v organe ŠKK predlagate kandidate za posamezne funkcije v organih ŠKK, ki bodo čez eno leto prevzeli delo in delovanje Šaleškega koronarnega kluba tudi v bodoče. Naša velika želja je, da se Šaleški koronarni klub sliši po Sloveniji še mnogo let in pomaga koronarnim bolnikom  v njihovih težavah, strahu in bolečinah še naprej.
Verjamemo, da je v ŠKK kar nekaj sposobnih in srčnih ljudi, ki to zmorejo in znajo.

Vsem želimo v jeseni življenja zdravja.

Velenje, 25.1.2023  
Šaleški koronarni klub UO
Erika Berlak, predsednica

Trenutno ni napovedanega dogodka!

December2023

Nedelja
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
 
 
 
 
 
1Petek
2Sobota
3Nedelja
4Ponedeljek
5Torek
6Sreda
7Četrtek
8Petek
9Sobota
10Nedelja
11Ponedeljek
12Torek
13Sreda
14Četrtek
15Petek
16Sobota
17Nedelja
18Ponedeljek
19Torek
20Sreda
21Četrtek
22Petek
23Sobota
24Nedelja
25Ponedeljek
26Torek
27Sreda
28Četrtek
29Petek
30Sobota
31Nedelja