Hitri kontakt

Šaleški koronarni klub

Vodnikova cesta 1
SI-3320 Velenje
070 745 835
info@koronarni-klub-velenje.si

Dogodki Šaleški koronarni klub Velenje

PLAN DELA ŠKK ZA LETO 2024

V letu 2024 načrtujemo naslednje aktivnosti:

1. Še naprej bomo zagotavljali pogoje za redno rehabilitacijsko vadbo, kajti najpomembnejše poslanstvo našega koronarnega kluba je, da omogočimo čim večjemu številu članov redno interno vseživljenjsko rehabilitacijo in vsako leto bomo hodili še naprej tudi na obnovitveno vseživljenjsko rehabilitacijo, letos od 1.9.2024 do 8.9.2024 v Termah Radenci kot do sedaj, kar pomeni najuspešnejšo obliko ohranjanja zdravja in telesnih zmogljivosti srčnih bolnikov.

2. Organizirali bomo izlete, piknike, hojo in še kaj.

3. Pri organizaciji vadbe bomo skrbeli za uravnoteženo financiranje s prispevkom vadečih in z namenskimi sredstvi iz naslova FIHO ter Mestne občine Velenje. V posameznem kvartalu leta 2024 bo vadeči član za 2 x tedensko vadbo plačal prispevek po 20 eur 

4. Nadaljevali bomo s programom zanimivih predavanj z različnimi specialisti in nadaljevali s posveti s kardiologi in dipl. med. sestrami – projekt srce in zdravje, ki ga ŠKK vodi na podlagi internega razpisa Zveze. Na predavanja bomo vabili člane in tudi druge zainteresirane občane Šaleške doline in na ta način prispevali k prizadevanjem za preprečevanje bolezni srca in ožilja v okolju, kjer delujemo.

5. Na prireditvi Velenje Mesto zdravja bomo za člane ŠKK in njihove svojce promovirali temeljne postopke oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja (TPO z AED).

6. S svojim delom bomo promovirali skrb za zdravo življenje in sodelovali z ostalimi društvi, ki v Šaleški dolini delujejo na področju varovanja zdravja.

7. Sodelovali bomo tudi s koronarnimi klubi iz sosednjih občin in cele Slovenije.

8. Kot člani Zveze koronarnih društev in klubov Slovenije bomo aktivno sodelovali v programih zveze ter se zavzemali za dvig strokovnosti in za izmenjavo dobrih metod dela v društvih in klubih.

9. Ker izvedba zastavljenih nalog zahteva poleg dobre volje in prostovoljnega dela tudi veliko denarja, se bomo prijavljali na razpise za sofinanciranje društev na področju varovanja zdravja, obenem pa s prijaznimi prošnjami iskali dodatne donacije.

10. Nadaljevali bomo z izdajanjem Biltena ŠKK

 

Vsem želimo v jeseni življenja zdravja in lepo preživetih dni.

 

Velenje, 28.2.2024 Šaleški koronarni klub UO

Junij2024

Nedelja
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
 
 
 
 
 
 
1Sobota
2Nedelja
3Ponedeljek
4Torek
6Četrtek
7Petek
8Sobota
9Nedelja
10Ponedeljek
11Torek
12Sreda
13Četrtek
14Petek
15Sobota
16Nedelja
17Ponedeljek
18Torek
19Sreda
20Četrtek
21Petek
22Sobota
23Nedelja
24Ponedeljek
25Torek
26Sreda
27Četrtek
28Petek
29Sobota
30Nedelja