Hitri kontakt

Šaleški koronarni klub

Vodnikova cesta 1
SI-3320 Velenje
070 745 835
info@koronarni-klub-velenje.si

Dogodki Šaleški koronarni klub Velenje

Plan za leto 2020

VSE AKTIVNOSTI V LETU 2021 BODO ODVISNE OD COVID-19 IN NAVODIL NIJZ 

V letu 2021 načrtujemo naslednje aktivnosti: 

1. Še naprej bomo zagotavljali pogoje za redno rehabilitacijsko vadbo, kajti najpomembnejše poslanstvo našega koronarnega kluba je, da omogočimo čim večjemu številu članov redno vseživljenjsko rehabilitacijo ( od 5.9. do 12.09.2021 ) v Termah Radenci, ki pomeni najuspešnejšo obliko ohranjanja zdravja in telesnih zmogljivosti srčnih bolnikov. Pri organizaciji vadbe bomo skrbeli za uravnoteženo financiranje s prispevkom vadečih članov za vadbo in z namenskimi sredstvi iz naslova FIHO. 

2. Nadaljevali bomo s programom zanimivih predavanj. Na predavanja bomo vabili člane in tudi druge zainteresirane občane Šaleške doline in na ta način prispevali k prizadevanjem za preprečevanje bolezni srca in ožilja v okolju, kjer delujemo. - Za člane ŠKK in njihove svojce bomo organizirali tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja (TPO z AED). 

3. S svojim delom bomo promovirali skrb za zdravo življenje in sodelovali z ostalimi društvi, ki v Šaleški dolini delujejo na področju varovanja zdravja. - Sodelovali bomo tudi s koronarnimi klubi iz sosednjih občin in cele Slovenije. - Kot člani Zveze koronarnih društev in klubov Slovenije bomo aktivno sodelovali v programih zveze ter se zavzemali za dvig strokovnosti in za izmenjavo dobrih metod dela v klubih. 

4. Ker izvedba zastavljenih programov zahteva poleg dobre volje in prostovoljnega dela tudi veliko denarja, se bomo še bolj pridno prijavljali na razpise za sofinanciranje društev na področju varovanja zdravja, obenem pa s prijaznimi prošnjami iskali dodatne donacije. 

5. Nadaljevali bomo z izdajanjem Biltena ŠKK. 

6. Posimo pa vse člane, da izberete vodstvo, ki bo čez 3. leta prevzelo delo in delovanje Šaleškega koronarnega kluba tudi v bodoče. Naša velika želja je, da se Šaleški koronarni klub sliši po Sloveniji še mnogo let in pomaga koronarnim bolnikom v njihovih težavah, strahu in bolečinah. Verjamem, da je v ŠKK kar nekaj sposobnih in srčnih ljudi, ki to zmorejo in znajo. 

Vsem želim v jeseni življenja zdravja in lepo preživetih dni brez COVID-19. 

Velenje, 3.3.2021
Šaleški koronarni klub UO
Erika Berlak, predsednica

Trenutno ni napovedanega dogodka!

Marc2021

Nedelja
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
 
1Ponedeljek
2Torek
4Četrtek
5Petek
6Sobota
7Nedelja
8Ponedeljek
9Torek
10Sreda
11Četrtek
12Petek
13Sobota
14Nedelja
15Ponedeljek
16Torek
17Sreda
18Četrtek
19Petek
20Sobota
21Nedelja
22Ponedeljek
23Torek
24Sreda
25Četrtek
26Petek
27Sobota
28Nedelja
29Ponedeljek
30Torek
31Sreda