Hitri kontakt

Šaleški koronarni klub

Vodnikova cesta 1
SI-3320 Velenje
070 745 835
info@koronarni-klub-velenje.si

Vadba Šaleški koronarni klub Velenje

Fit koronarna vadba

Fit koronarna vadba

a2

Program G-I-O

Aerobna vadba

Aerobna vadba

Najbolj prepoznaven program Šaleškega koronarnega kluba je skupinska VSEŽIVLJENJSKA REHABILITACIJSKA VADBA, ki jo izvajamo v skladu s smernicami slovenske kardiološke stroke. Vadba poteka pod vodstvom usposobljenih vaditeljev. Pred vsako vadbeno enoto imajo članice in člani možnost merjenja vrednosti krvnega tlaka, med vadbo pa izvedemo še samomeritev srčnega utripa. 

Vodja aktiva vaditeljev na ZKDKS: mag. Lilijana Žerdoner, 031 649 998


Urnik telesne vadbe v Šaleškem koronarnem klubu

ponedeljek: ŠCV aerobna vadba ob 18. uri

ponedeljek: ŠCV fitnes od 16. do 18. ure

ponedeljek: Večnamenski dom Vinska Gora, vadba ob 18. uri

torek: Škalsko jezero, pohod ob 10. uri

sreda: ŠCV vadba ob 17.15 uri

četrtek: dvorana Marof Šmartno ob Paki, vadba ob 18. uri

petek: Glasbena šola Franja Koruna Koželjskega, vadba ob 9. uri

petek: ŠCV fitnes od 15. do 17. ure


Vseživljenjske rehabilitacije se udeležuje 105 oseb, od tega stanujočih v MOV 78. Vseživljenjsko rehabilitacijo izvajamo v 7 vadbenih skupinah: 5 skupin v MOV, 1 skupina v Šmartnem ob Paki in 1 skupina v Vinski Gori. Vadbeno skupino sestavlja do 15 vadečih. Vodi jo usposobljena/i vaditeljica/lj z opravljenim strokovnim izobraževanjem. Vadba traja eno polno uro. Pred vadbo vodja skupine izmeri krvni tlak in srčni utrip ter zbere podpise za evidenco prisotnosti. Vodja skupine je odgovoren tudi za pripravo telovadnice pred vadbo in jo tudi pospravi po končani vadbi. Med vadbo vaditeljica spremlja vadeče in jim po zmožnostih prilagaja vaje. Naloga vaditeljice je tudi skrb za dobro počutje bolnikov in kadar opazi slabše počutje pri bolniku, zanj po potrebi prekine vadbo. Izvajanje VRKB je vezano na šolsko leto, s pričetkom septembra in zaključkom ob koncu junija.

Nekatere vadbene skupine izvajajo vadbo tudi v poletnih mesecih v Sončnem parku in ob Škalskem jezeru Velenje.

GIO-vaje-s-Petro

Koronarni klub Velenje

Koronarni klub Velenje

Koronarni klub Velenje

Koronarni klub Velenje

Usposabljanje vaditeljev

Koronarni klub Velenje

Koronarni klub Velenje