Hitri kontakt

Šaleški koronarni klub

Vodnikova cesta 1
SI-3320 Velenje
070 745 835
info@koronarni-klub-velenje.si

Pristopna izjava Šaleški koronarni klub Velenje

Vabimo vse zainteresirane srčne bolnike in njihove svojce, bolnike s povečanimi dejavniki tveganja: (povišan krvni tlak, bolezni ožilja, sladkorna bolezen, povišan holesterol ...) ter vse ostale zdrave posameznike, ki bi radi poskrbeli za svoje zdravje, da se včlanite v ŠALEŠKI KORONARNI KLUB. Tu se boste lahko pogovorili o svojih zdravstvenih težavah ter z redno telesno vadbo veliko pripomogli k svojemu boljšemu počutju.

Za člane ŠKK organiziramo redno rehabilitacijsko vadbo za srčne bolnike v več vadbenih skupinah v VelenjuVinski Gori ter Šmartnem ob Paki. Srečevali se bomo tudi na GIO vajah ali vajah na vadbenih napravah v telovadnici.

V kolikor se želite včlaniti v Šaleški koronarni klub, vas prosimo, da izpolnite PRISTOPNO IZJAVO, in jo pošljite na sedež kluba na naslov: Šaleški koronarni klub, Vodnikova 1, 3320 Velenje, ali pa jo pošljite preko e-pošte na naslov info@koronarni-klub-velenje.si.

PRISTOPNA IZJAVA

Dodatne informacije lahko dobite tudi v času uradnih ur v prostorih Mestne četrti Desni breg na Vodnikovi cesti 1 v Velenju (stolpnica ABANKE) in sicer VSAK PRVI IN TRETJI PONEDELJEK V MESECU od 9. do 11. ure. Tu se boste lahko tudi včlanili. Članarina za leto 2024 znaša 15 evrov.

Pristopna izjava

Rojstni datum

Varstvo osebnih podatkov

Strinjam se, da se zgornji podatki uporabljajo za obveščanje o dogodkih društva in statistično obdelavo za namene Zveze koronarnih društev in klubov Slovenije in Šaleškega koronarnega kluba. Izjavljam, da sem seznanjen/a z napotki za telesno vadbo koronarnih bolnikov in da se bom pri izvajanju telesnih aktivnosti ravnal/a po navodilih vaditeljice. V program telesne vadbe se vključujem na lastno željo in na lastno odgovornost, zato bom vsakokratno telesno aktivnost prilagodil/a lastnim telesnim in zdravstvenim zmogljivostim.

"Varovanje osebnih podatkov".
Šaleški koronarni klub Velenje
Vodnikova cesta 1
SI-3320 Velenje, Slovenija
031 284 698
MOVelenje
Program dela ŠKK Velenje v letu 2024 delno financira Mestna občina Velenje.

maps