Hitri kontakt

Šaleški koronarni klub

Vodnikova cesta 1
SI-3320 Velenje
070 745 835
info@koronarni-klub-velenje.si

Aktualno/objave Klubske aktivnosti, izleti, srečanja, predavanja...

15. REDNA SKUPŠČINA ŠALEŠKEGA KORONARNEGA KLUBA

0 Komentarji
976
03 mar 2022

V sredo, dne 2. februarja 2022 je na daljavo preko aplikacije Microsft Teams potekala 15. redna skupščina  ŠKK. Skupščino je  pričela predsednica ŠKK ga. Erika Berlak in pozdravila prisotne člane ŠKK, prijatelje ŠKK in goste: ga. Aleksandro Vasiljević, podžupanjo Mestne občine Velenje, g. Janka Kopušarja, župana občine Šmartno ob Paki , ga. Petro Simpson Grom, predsednico Koronarnega kluba Ljubljana, ga. Simono Bevc oz. njeno namestnico ga. Janjo Ostetič  iz podjetja Beringer.  Opravičili so se g. Peter Dermol, župan Mestne občine Velenje, g. Darko Menih, župan občine Šoštanj in 14 članov ŠKK.

Erika Berlak predsednica ŠKK,  se je zahvalila vsem, ki so sodelovali pri pripravi 15. skupščine ŠKK na daljavo:mag.Matjažu Pajku, prim. Apolonu Maroltu, ga.Petri Libenšek-Račič-ideja,projekt marketing in dogodki Krško.

Zahvalila se je tudi županom Mestne občine Velenje, Šoštanja in Šmartnega ob Paki,za dolgoletno sodelovanje s ŠKK, vaditeljicam in vaditeljem v ŠKK,še posebej bivšemu  vodji vaditeljev v ŠKK g. Alešu Brišniku, članom organov in prostovoljcem Šaleškega koronarnega kluba,  g. Štefanu Noviniču,g. Jožetu Kameniku, ga. Dragici Gorogranc, g. Matjažu Završniku in ga.Ogli Umbreht za vso pomoč pri delovanju kluba.  Povedala je, da bo 18.št.Biltena ŠKK natisnjena do konca  meseca marca 2022.Bilten bodo člani ŠKK prejeli po pošti, pod oknom stanovanja predsednice ŠKK, člani ŠKK  iz Šmartnega ob Paki bodo Bilten lahko dvignili pri g. Bojanu Holešku, člani ŠKK iz Vinske Gore pa pri ga. Dragici Gorogranc. Člane ŠKK je pozvala, da se prijavijo na vseživljenjsko rehabilitacijo v Radencih, ki bo od 4. do 11. septembra 2022 v Zdravilišču Radenci, da podajo predloge za vodstvo in organe Šaleškega koronarnega kluba ob  izteku mandata sedanjemu  vodstvu kluba v letu 2024 in da namenijo del dohodnine za delovanje ŠKK.

Aleksandra Vasiljevič, podžupanja Mestne občine Velenje, Janko Kopušar, župan občine Šmartno ob Paki in Petra Simpsom Grom, predsednica koronarnega kluba Ljubljana  so na daljavo pozdravili člane ŠKK  ter poudarili, da  je delo koronarnega kluba izjemnega pomena za zdravje občanov, klubu so se zahvalili za neumorno delo, ki ga je  opravil  ne glede na prisotnost corona virusa. 

Skupščino je vodil  mag. Matjaž Pajk. Skupščina je obravnavala in sprejela poročilo o delu Šaleškega koronarnega kluba v letu 2021, poročila o delu organov kluba (strokovnega sveta, nadzornega odbora in častnega razsodišča) v letu 2021, pojasnilo k letnim izkazom ŠKK za leto 2021, plan dela ŠKK in finančni plan za leto 2022, izvedla je  nadomestne volitve za člana nadzornega odbora ŠKK ter potrdila predlog upravnega odbora ŠKK , da znaša članarina za leto 2023  15 eur na člana.

V času odložitve  skupščine so člani ŠKK poslušali predavanje prim. Apolona Marolta,dr.med.,specialista internista, specialista kardiologije in  vaskularne medicine ter predsednika strokovnega sveta ŠKK z naslovom:Zadnje novosti pri zdravljenju srčnega popuščanja

Po predavanju dr. Apolona Marolta je predsednica ga. Erika Berlak pozdravila vse navzoče na skupščini ŠKK, predlagala v potrditev dnevni red, ki so ga člani ŠKK prejeli z vabilom ter podala predlog liste kandidatov za organe skupščine: delovni predsednik mag. Matjaž Pajk, člana delovnega predsedstva ga.Slavica Cankar, g. Štefan Novinič, zapisnikarica ga. Dragica Gorogranc, overovatelja zapisnika g. Martin Podgoršek in ga. Barbara Tori ter verifikacijska komisija v sestavi g. Franc Berlak in ga. Branka Sovinek. 

V nadaljevanju skupščine je delovni predsednik podal podatek verifikacijske komisije, da je na skupščini bilo prisotnih 24 članov ŠKK in pristojne  pozval k poročanju. Poročila so podali predsednica, blagajničarka, strokovni svet, nadzorni odbor in častno razsodišče, predstavljeni pa so bili še plan dela in finančni plan ŠKK za leto 2022, izvedene nadomestne volitve za člana nadzornega odbora ŠKK  ter potrjen predlog upravnega odbora ŠKK za višino članarine v letu 2023. 

Vse  sklepe na skupščini  so člani ŠKK sprejeli s potrebno večino glasov prisotnih.

Dragica Gorogranc

skupscina

skupscina

0.0
Zadnja posodobitev: -/-
Sorodne Novice: Vabilo na Skupščino Šaleškega koronarnega kluba, 2024 Vabilo na skupščino Šaleškega koronarnega kluba 2023 Vabilo na skupščino Šaleškega koronarnega kluba 13. redna skupščina ŠKK uspešno izpeljana Vabljeni na letno skupščino Šaleškega koronarnega kluba Obisk Koronarnega kluba Brežice 12. redna skupščina Šaleškega koronarnega kluba 10. let delovanja Šaleškega koronarnega kluba Odprta prenovljena spletna stran Šaleškega koronarnega kluba
Skupščina

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

Se želite vključiti v Šaleški koronarni klub in postati naš član?

Dodatne informacije lahko dobite tudi v času uradnih ur
v prostorih Mestne četrti Desni breg na Kersnikovi cesti 1 v Velenju
in sicer VSAK PRVI PONEDELJEK V MESECU od 8. do 10.ure

  Izpolni pristopno izjavo


Šaleški koronarni klub Velenje
Vodnikova cesta 1
SI-3320 Velenje, Slovenija
031 284 698
MOVelenje
Program dela ŠKK Velenje v letu 2024 delno financira Mestna občina Velenje.

maps