Hitri kontakt

Šaleški koronarni klub

Vodnikova cesta 1
SI-3320 Velenje
070 745 835
info@koronarni-klub-velenje.si

Program VRKB Vseživljenjska rehabilitacija koronarnih bolnikov

Vseživljenjska rehabilitacija koronarnih bolnikov (VRKB) – članov Šaleškega koronarnega kluba VRKB predstavlja pomembno prispevek k ohranjanju zdravja, predvsem pri starejši generaciji srčnih bolnikov. Velikokrat se izkaže, da je to za marsikoga edina oblika vadbe, ki se je udeležuje, zato skrbimo za redno izobraževanje naših vaditeljev ter izvajamo vadbo na najvišji strokovni ravni. S programom VRKB skrbimo za ohranjanje telesne zmogljivosti in zdravja srčnih bolnikov. 

V ŠKK je trenutno 294 članov, od tega se rehabilitacije redno  udeležuje 119 bolnikov. Nove člane vabimo k včlanitvi neposredno preko napotitve osebnega zdravnika oziroma kardiologa in posredno preko člankov v Našem Času, povabil na predavanja, ki jih objavljamo na VTV-ju, oglasni deski v Zdravstvenem domu Velenje, na spletu, koledarju prireditev Festivala Velenje ter na naši in občinski strani na Facebooku. V program uspevamo vključevati srčne bolnike in tako širiti zavest o zdravju srca in ožilja ter jih omogočati vseživljenjsko rehabilitacijo. 

Iz leta v leto širimo svojo prepoznavnost z objavami v medijih in zato upamo, da bomo k včlanitvi vzpodbudili tiste, kateri nas še ne poznajo ali pa nimajo dovolj poguma, da bi se nam pridružili. V letošnjem letu smo včlanili 32 novih bolnikov, smo jih pa tudi nekaj izgubili zaradi osebnih razlogov, bolezni in smrti. Ob vseh 294 članov, je 85 oseb stanujočih v MOV.

Vseživljenjske rehabilitacije se udeležuje 120 oseb, od tega stanujočih v MOV 85. Vseživljenjsko rehabilitacijo izvajamo v osmih vadbenih skupinah: 5 skupin v MOV, 1 skupina v Topolšici, 2 skupini v Šmartnem ob Paki in 1 skupina v Vinski Gori. Vadbeno skupino sestavlja do 15 vadečih. Vodi jo usposobljena vaditeljica z opravljenim strokovnim izobraževanjem. Vadba traja eno polno uro. Pred vadbo vodja skupine izmeri krvni tlak in srčni utrip ter zbere podpise za evidenco prisotnosti. Vodja skupine je odgovoren tudi za pripravo telovadnice pred vadbo in jo tudi pospravi po končani vadbi. Med vadbo vaditeljica spremlja vadeče in jim po zmožnostih prilagaja vaje. Naloga vaditeljice je tudi skrb za dobro počutje bolnikov in kadar opazi slabše počutje pri bolniku, zanj po potrebi prekine vadbo. Izvajanje VRKB je vezano na šolsko leto, s pričetkom septembra in zaključkom ob koncu junija. Nekatere vadbene skupine izvajajo vadbo tudi v poletnih mesecih (vadba G-I-O in Kardio fitnes Velenje).

V MOV živi precej koronarnih bolnikov, katerim priporočamo vključitev v program vseživljenjske rehabilitacije, zato vedno več sodelujemo z zdravniki in zdravstvenimi delavci, ki pripomorejo k informiranju bolnikov in njihovih svojcev o pomenu  zdravega načina življenja in včlanitve v ŠKK.

Pomen zdravega načina življenja in vseživljenjske rehabilitacije naglašamo tudi na strokovnih predavanjih, ki jih izvajamo mesečno ter s sodelovanjem na občinskih prireditvah, ki so v povezavi z zdravjem. 

Iz leta v leto se število bolnikov, ki so vključeni v program počasi in vztrajno zvišuje, s čimer smo zadovoljni. Z MOV sodelujemo na prireditvah ob dnevu zdravja in na medgeneracijskem festivalu, bi si pa želeli še dodatnega sodelovanja v smislu seznanjanja javnosti z našim delovanjem oziroma sodelovanjem na prireditvah MOV. V prihodnjem letu si želimo program razširiti tudi v občino Mozirje, saj je ta del Slovenije še vedno bela lisa po zastopanosti koronarnih klubov.

Vadbene skupine bomo prilagajali željam bolnikov in še naprej ostajali vzorčna skupina v G-I-O vadbi, saj smo eden redkih klubov v Sloveniji, ki aktivno sledijo novim znanjem v tej vrsti vadbe. 

slide06

Se želite vključiti v Šaleški koronarni klub in postati naš član?

Dodatne informacije lahko dobite tudi v času uradnih ur
v prostorih Mestne četrti Desni breg na Kersnikovi cesti 1 v Velenju
in sicer VSAK PRVI PONEDELJEK V MESECU od 8. do 10.ure

  Izpolni pristopno izjavo