Hitri kontakt

Šaleški koronarni klub

Vodnikova cesta 1
SI-3320 Velenje
070 745 835
info@koronarni-klub-velenje.si

Aktualno/objave Klubske aktivnosti, izleti, srečanja, predavanja...

Izobraževanje vodij vadbenih skupin ZKDKS

0 Komentarji
273
07 jun 2019

Povzetek srečanja vodij vadbenih skupin ZKDKS

Skladno s sprejetim načrtom dela je 6. in 7. junija 2019 v Hotelu Špik v Kranjski Gori potekalo izobraževanje vodij vadbenih skupin v naših društvih. Srečanje je minilo v prijetnem vzdušju v idiličnem okolju Gozda Martuljka.

Po uvodnem pozdravu predsednice, profesor dr. Kebrove, je Nina Vene, dr. med., predavala o anksioznosti in depresiji pri koronarnih bolnikih. To je bolezen, ki zajame celega človeka. Povzroča motnje razpoloženja, mišljenja in raznovrstno telesno simptomatiko. Vpliva na počutje, na vedenje in na to, kaj človek misli o sebi in svojem življenju ter kako čuti in doživlja svet okoli sebe. Ne prizadene samo posameznika, ampak tudi ljudi, ki živijo z njim. Je pogosta motnja čustvovanja. Pri bolniku z depresijo se najpogosteje pojavljajo žalost, obup, izguba ali zmanjšanje zanimanja za tiste dejavnosti, ki so mu bile pred tem v veselje, tudi za spolnost, spremembe teka ali telesne teže, motnje spanja, občutek nemoči in krivde, motnje mišljenja in koncentracije, težave pri odločanju ter samomorilske misli. Poleg bolezenskih znakov, povezanih s čustvovanjem, se pojavljajo še telesni simptomi, kot so motnje spanja, glavobol, prebavne motnje, motnje teka in telesne bolečine.

Sama sem spregovorila o poklicu prostovoljca, ki je poslanstvo vsakega posameznika, ki opravlja to plemenito delo. Moje predavanje je potekalo v obliki delavnice, kjer smo si izmenjavali mnenja in se pogovarjali o tem, kaj se pričakuje od vodij vadbenih skupin, kaj od vaditeljev, kdo so naši vadeči in kaj oni pričakujejo od nas. Govora je bilo o tem, kako potekajo naše vadbene ure ter naše druženje pred, med in po vadbi. Spregovorili smo tudi o varstvu podatkov in identitete vadečih. Na to temo je gospod Alojz Brajkovič povedal, kako v njihovem klubu v Brežicah skrbijo za varovanje podatkov njihovih članov.

V popoldanskem delu srečanja je Maša Stavanja, prof. andragogike, predavala in vodila delavnico o komunikaciji in medsebojnih odnosih ter motivaciji pri delu v koronarnih društvih. Govorila je o osebni refleksiji in izkušnjah, ki nas motivirajo za delo v koronarni klubih, kako graditi zaupne in odkrite medsebojne odnose in kako doživljamo in rešujemo težave, s katerimi se srečujemo pri našem delu. Razdelili smo se v skupine in si izmenjali izkušnje ter podali predloge in ideje za dvig kakovosti dela v naših skupinah.

Sledilo je predavanje dr. Marka Novakovića o novostih in strokovnih dognanjih ter o pomenu in vrstah priporočene telesne vadbe za koronarne bolnike. Navedel je več raziskav, ki so potrdile, da lahko srčni bolnik s telesno vadbo izboljša svoje zdravstveno stanje, pa naj bo to intervalna ali kontinuirana telesna vadba, če je pravilno vodena, lahko prinese končne rezultate, ki izboljšajo pacientovo stanje za 1 ali 2 stopnji po NYHA oceni.

V petek smo poslušali predavanje prim. Janeza Polesa, dr. med., o pomenu in vrstah telesne vadbe za koronarne bolnike. Na slikovit način je prikazal strukture obstoječe rehabilitacijske vadbe, kakšna vadba je varna in kakšna vrsta vadbe, gibanja in druženja je priporočljiva za koronarne bolnike. Opisal nam je tudi svoje občutke, dvome in spoznanja, ki so ga spremljali ob koronarnem dogodku, ki ga je doživel tudi sam.

Za konec srečanja nam je gospod Peter Kordež predstavil neželene dogodke, ki se lahko pripetijo med vadbo, in nam slikovno in praktično s pomočjo žene Jane prikazal temeljne postopke oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja (TPO). TPO smo izvedli tudi praktično na lutkah, ki sta jih Peter in Jana pripeljala s seboj v tolikšnem številu, da je lahko vsak izvajal TPO na svoji lutki. Razdelila sta tudi letake, na katerih so opisani in naslikani TPO.

Ob zaključku so udeleženci izobraževanja izpolnili ankete, s katerimi smo organizatorji želeli preveriti njihovo zadovoljstvo.

Na izobraževanju so bili prisotni štirje moški in 28 žensk. Njihova povprečna starost je bila 61,8 let.
Z odgovori na vprašanja o vsebini, zanimivosti in uporabnosti predavanj so udeleženci izrazili zadovoljstvo in srečanje ocenili s povprečno oceno 4,9. Čas, kraj in prostor srečanja ter samo organizacijo so ocenili z oceno 4,8. Dva udeleženca sta bila mnenja, da je bilo srečanje prekratko, ostalim pa se je zdelo ravno prav dolgo. Ob koncu so anketirani zapisali, da si želijo še več takšnih srečanj, želijo si tudi praktičnih vaj, telovadbe in več delavnic. Mnogi so se zahvalili za dobro pripravljeno izobraževanje.

Nikakor pa ne smem pozabiti omeniti našega neformalnega druženja ob kavi med odmori ter na sprehodih v tako čudovitem okolju. Pa dobre kuhinje in prijaznosti osebja hotela Špik. Naše srečanje je v vseh ozirih uspelo, v zadovoljstvo organizatorjev izobraževanja in tudi tistih, ki so se ga udeležili. Upam, da ga uspemo še kdaj tako uspešno pripraviti in izvesti.

Lilijana Žerdoner, vodja aktiva vaditeljev ZKDKS

0.0
Zadnja posodobitev: ponedeljek 20 april 2020 09:01
izobraževanje

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

Se želite vključiti v Šaleški koronarni klub in postati naš član?

Dodatne informacije lahko dobite tudi v času uradnih ur
v prostorih Mestne četrti Desni breg na Kersnikovi cesti 1 v Velenju (stolpnica ABANKE)
in sicer VSAK PRVI IN TRETJI TOREK V MESECU od 9. do 11.ure

  Izpolni pristopno izjavo


Šaleški koronarni klub Velenje
Vodnikova cesta 1
SI-3320 Velenje, Slovenija
070 745 835
MOVelenje
Program dela ŠKK Velenje v letu 2020 delno financira Mestna občina Velenje.

maps