Hitri kontakt

Šaleški koronarni klub

Vodnikova cesta 1
SI-3320 Velenje
070 745 835
info@koronarni-klub-velenje.si

Aktualno/objave Klubske aktivnosti, izleti, srečanja, predavanja...

13. redna skupščina ŠKK uspešno izpeljana

0 Komentarji
897
19 apr 2020

V sredo, dne 4. marca 2020 je v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 13. redna skupščina Šaleškega koronarnega kluba. Udeležilo se jo je 56 članov ŠKK, na skupščini sta bila prisotna še podžupan Mestne občine Velenje in direktor občinske uprave Šoštanj.

Skupščino je vodil  mag. Matjaž Pajk. Skupščina je obravnavala in sprejela poročilo o delu Šaleškega koronarnega kluba v letu 2019, poročila o delu organov kluba (strokovnega sveta, nadzornega odbora in častnega razsodišča) v letu 2019, pojasnilo k letnim izkazom ŠKK za leto 2019, plan dela in finančni plan ŠKK za leto 2020, sprejela je popravek 22. in 34. člena statuta ŠKK, razrešila predsednico, podpredsednico, tajnico, blagajničarko in člane organov ŠKK , ki so v klubu delovali v mandatnem obdobju 2016-2020, izvolila nove organe upravljanja ŠKK (predsednico, podpredsednico, tajnico, blagajničarko in člane organov ŠKK) za mandatno obdobje 2020-2024 ter potrdila predlog upravnega odbora ŠKK z dne 17. decembra 2019  , da znaša članarina za leto 2021  15 eur na člana.

V uvodnem delu so člani ŠKK poslušali predavanje primarija Apolona Marolta, dr. med.,spec. int. med. ter predsednika strokovnega sveta z naslovom Angina pektoris – različni obrazi ishemnične bolezni srca. 

Po predavanju dr. Apolona Marolta je predsednica ga. Erika Berlak pozdravila vse navzoče na skupščini ŠKK, predlagala v potrditev dnevni red, ki so ga člani ŠKK prejeli z vabilom ter podala predlog liste kandidatov za organe skupščine: delovni predsednik mag. Matjaž Pajk, člana delovnega predsedstva ga.Slavica Cankar, g. Štefan Novinič, zapisnikarica ga. Dragica Gorogranc, overovatelja zapisnika g. Bojan Holešek in ga. Barbara Tori ter verifikacijska komisija v sestavi g. Franc Korelc in ga. Branka Sovinek. 

V nadaljevanju skupščine je delovni predsednik pozval k poročanju. Poročila so podali predsednica, blagajničarka, strokovni svet, nadzorni odbor in častno razsodišče, predstavljeni pa so bili še plan dela in finančni plan ŠKK za leto 2020, popravek 22. in 34. člena statuta ŠKK, predlog za razrešitev organov upravljanja, ki so v klubu delovali v mandatnem obdobju 2016-2020 ter predlog za izvolitev novih organov upravljanja ŠKK za mandatno obdobje 2020-2024 ter predlog upravnega odbora ŠKK za višino članarine v letu 2021.

Vsa poročila organov kluba, kot tudi popravek statuta ŠKK, razrešitev in izvolitev novih organov upravljanja ŠKK ter predlog višine članarine za leto 2021 so člani ŠKK s potrebno večino glasov prisotnih sprejeli. 

Po uradnem delu sta sledila pogostitev in družabno srečanje članov ŠKK. 

Dragica  Gorogranc

5.20202,skupščina-4.3.škk32020,skupščina,4.3.škk22020,skupščina-3.
0.0
Zadnja posodobitev: ponedeljek 20 april 2020 08:27
Sorodne Novice: 15. REDNA SKUPŠČINA ŠALEŠKEGA KORONARNEGA KLUBA OBNOVITVENA VSEŽIVLJENJSKA REHABILITACIJA ČLANOV ŠKK V RADENCIH Posveti za člane ŠKK s prim. Apolonom Maroltom Drage članice in člani ŠKK, vabljeni na izlet v Posavje Predavanje na skupščini ŠKK Velenje Vadba preko videa za člane ŠKK Velenje 12. Prednovoletno srečanje ŠKK Usposabljanje treh novih vaditeljev za ŠKK v Šmarjeških toplicah Obnovitvena vseživljenska rehabilitacija članov ŠKK v Radencih 12. redna skupščina Šaleškega koronarnega kluba
Skupščina

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

Se želite vključiti v Šaleški koronarni klub in postati naš član?

Dodatne informacije lahko dobite tudi v času uradnih ur
v prostorih Mestne četrti Desni breg na Kersnikovi cesti 1 v Velenju (stolpnica ABANKE)
in sicer VSAK PRVI IN TRETJI TOREK V MESECU od 9. do 11.ure

  Izpolni pristopno izjavo


Šaleški koronarni klub Velenje
Vodnikova cesta 1
SI-3320 Velenje, Slovenija
070 745 835
MOVelenje
Program dela ŠKK Velenje v letu 2020 delno financira Mestna občina Velenje.

maps